Renzhi Zhou (Berkeley)

Novice Team Results

8th University of Chicago Novice (2012-2013)