Nathan Raab (Princeton) and Bharath Srivatsan (Princeton)

Varsity Team Results

3rd Middlebury NorthAms (2016-2017)
9th Rutgers Nationals (2016-2017)